Lev inspirert!

Vi bruker å si at et menneske er ånd, bor i en kropp og har en sjel.

Man har lett for å tenke at det som er viktig for Gud er at det står bra til med vårt åndelige liv, men sannheten er at Gud som skapte oss i sitt bilde faktisk har omsorg for hele oss. Både det åndelige, kroppen vår og sjelslivet er viktig.

Alle vet nok hva som man burde gjøre, vi har hørt masser av undervisning opp igjennom.  Kroppen behøver næring og aktivitet, på samme måte som med vår ånd, ,og vi vet alle at vi må ta vare på sjelslivet vårt også.

Men sannheten er ofte at dette er ikke alltid like lett hvis man ikke er inspirert. Vi har selvfølgelig alle et ansvar for å holde oss inspirerte, men noen ganger er det godt med litt hjelp.

Jesus sier til sine disipler etter at han har stått opp fra de døde «Fred være med dere! Som min Far har utsendt Meg, sender Jeg også dere»  Da Han hadde sagt dette åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd! Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Her står det at Jesus «åndet» på disiplene, på engelsk står det at Han «Inspired them» Han inspirerte dem med Den Hellige Ånd. Selv om vi som sagt er fullstendig klar over hva vi burde gjøre og ikke gjøre må vi noen ganger inspireres.

Jesus sier i Matt 16 «Du er Peter, og på denne klippe skal Jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke overvinne den. Både i Norge såvel som i resten av verden er det mange menigheter som har fått massevis av kunnskap, det de behøver nå er inspirasjon, og når du selv er inspirert kan du inspirere andre.

Derfor er det så viktig at du er inspirert, inspirerte mennesker inspirerer andre. Tenk hvor fantastisk det er hvis du er den som inspirerte noen til å løfte hodet, forsøke en gang, satse for fullt. Først og fremst til å gå hele veien med Jesus, men vi er hele mennesker, og Gud har omsorg for hele oss. La oss være inspiratorer som ser hele mennesker og gjør vårt til at andre får en opptur. Kanskje det er det som skal til før en negativ spiral i en menighet blir snudd, og begynner å gå oppover.

Husk, vi forkynner de gode nyhetene, vi har alle forutsetninger for at det skal gå bra.