2 Juni prekte jeg på «Redeemed» ungdomsarbeidet i Betania Stathelle hvor Carina Myren er ungdomspastor.

Jeg er så takknemlig for muligheten til å investere i unge mennesker liv, og se de ta valg som vil ha innvirkning på resten av deres liv.

Må også innrømme at jeg synes det er artig å ha litt humor i møtene.

 

 

 

 

 

Husk å be for ungdomslederne, de gjør en kjempeviktig jobb og trenger all den støtte de kan få.

Share This